Grąžinimas

Grąžinimas ir garantija

Kokias prekes galima grąžinti?

Prekės, kurios negali būti grąžinamos:

  • vaistiniai preparatai;
  • kokybiški maisto produktai, įskaitant maisto papildus;
  • kokybiški parfumerijos, kosmetikos, tualetiniai preparatai;
  • kokybiški optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
  • visos kitos kokybiškos prekės, kurios buvo panaudotos, sugadintos, buvo pažeistos jų pakuotės ar dėl kitų pirkėjo atliktų veiksmų prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekės (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
  • kitų prekių, kurias pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs jų galiojimo terminas, sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės dėl netinkamų laikymo sąlygų, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeista jų pakuotė ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

Prekės, neišvardytos negalimų grąžinti prekių sąraše, gali būti grąžinamos. Grąžinamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visiškai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę pirkėjo sumokėtų pinigų.


Kaip grąžinti prekes?

Norėdamas grąžinti prekes, pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

  • ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos informuoti pardavėją apie sutarties atsisakymą elektroninio pašto adresu [email protected] pateikiant užpildytą prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo prašymą (formos pvz. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).
  • ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, atsiųsti (perduoti) pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu.

Kaip ir kur bus grąžinami sumokėti pinigai?

Sumokėti pinigai, atskaičius pristatymo išlaidas ir mokėjimo mokesčius, per 14 dienų nuo grąžinamų prekių gavimo, pervedami į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, patvirtinus grąžintos prekės atitikimą aukščiau parašytoms sąlygoms.