Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja bendrąsias naudojimosi internetinės parduotuvės testai.eu sąlygas ir tvarką bei nustato bendrąsias Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.
  2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra Ž. Gadliauskas, IV pažymos nr. 473032, buveinės adresas: Tuskulėnų g. 2, Vilnius, (toliau – Pardavėjas).
  3. Šiose taisyklėse Pirkėjas yra bet kuris fizinis ir/ar juridinis asmuo, kuris perka ir/ar užsisako prekių internetinėje parduotuvėje testai.eu ar naudojasi kitomis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4. Šiose taisyklėse Pirkėjo asmens duomenimis laikomi tokie duomenys, kuriuos asmuo pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje testai.eu, įskaitant ir duomenis apie prekių užsakymą ir/ar įsigijimą (mokėjimo būdas), IP adresas, taip pat užsakytų prekių istorija, jei tokių duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymas.
  5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje testai.eu, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas neturi galimybės įsigyti ir/ar užsakyti prekių ir/ar paslaugų, jeigu jis nėra susipažinęs su taisyklėmis ar su jomis nesutinka.
  6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant ar išsirenkant (užsisakant) prekes internetinėje parduotuvėje testai.eu, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Todėl kiekvieną kartą prieš perkant ar užsakant Pirkėjas turėtų susipažinti su Taisyklėmis, nes kiekvieną kartą apsipirkdamas ar užsakydamas iš naujo patvirtina sutikimą su jomis.
 2. Prekių užsakymas
  1. Asmuo, norėdamas įsigyti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje testai.eu (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti, privaloma tvarka užpildant žvaigždute pažymėtus langelius, t.y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir sugalvotą slaptažodį. Prisiregistravus, sukuriama Pirkėjo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti registracijos laukuose suvesdamas elektroninio pašto adresą bei sugalvotą slaptažodį. Pirkėjas turi nurodyti adresą (gyvenamosios vietos ar kitą adresą), kuriuo pristatyti prekes.
  2. Internetinėje parduotuvėje testai.eu pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis (Pirkėjas turi pažymėti varnelę prie teiginio „Su Taisyklėmis susipažinau“), užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita papildoma informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
  3. Visa informacija apie atsiskaitymo tvarką, prekių pristatymo sąlygas bei įkainius paskelbta šiose Taisyklėse ir atitinkamuose puslapiuose internetinėje parduotuvėje testai.eu
 3. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti ar užsakyti prekes internetinėje parduotuvėje testai.eu vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pirkėjas, vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 697 Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 str. nuostatomis, turi teisę atsisakyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose, tame tarpe internetu, sudarytos sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 4. Pirkėjo pareigos
  1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas ir už prekių pristatymą.
  2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 5. Pardavėjo teisės
  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir informuoti atitinkamas institucijas.
  2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
  3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 6. Pardavėjo pareigos
  1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės testai.eu teikiamomis paslaugomis.
  2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą į Pirkėjo nurodytą adresą.
  3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
 7. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka
  1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje testai.eu ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais kartu su teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.
  2. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir prekių atsiėmimo/gavimo momentu papildomos nuolaidos Pirkėjui netaikomos.
  3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
   1. apmokėjimas grynaisiais pinigais;
   2. išankstinis apmokėjimas bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą naudojantis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba per Paysera platformą.
 8. Prekių pristatymas
  1. Prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 1 - 4 darbo dienų laikotarpį nuo užsakytų prekių apmokėjimo.
  2. Prekės pristatomos tik vienu iš "Pristatymo būdai" puslapyje nurodytų būdų.
  3. Pirkėjas, atsiimdamas prekes pats ar priimdamas jam pristatytas prekes, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsakymo numerį.
 9. Prekių grąžinimas
  1. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba el. paštu per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos.
  2. Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma 2014 m. balandžio 30 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154 ir ją galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9.
  3. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžina prekes, sumokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą, per 14 kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo dienos
 10. Asmens duomenys
  1. Pardavėjas patvirtina, jog visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos jis pateikia užsiregistruodamas arba užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje testai.eu , bus tvarkomi pirkėjo elektroninės paskyros administravimo tikslais. Jeigu asmuo nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiame Taisyklių punkte nurodytu tikslu, jis negali užsiregistruoti ir pirkti internetinėje parduotuvėje.
  2. Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos jis pateikia užsiregistruodamas arba užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje testai.eu, bus tvarkomi Pardavėjo tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Šis Pirkėjo sutikimas reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui individualius arba tam tikrai pirkėjų grupei skirtus pasiūlymus, reklaminę ir/ar kitokio pobūdžio informaciją, susijusią su internetinės parduotuvės veikla.
  3. Jei Pirkėjas internetinėje parduotuvėje testai.eu pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą yra atsakingas pats Pirkėjas.
  4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja organizuodamas internetinėje parduotuvėje testai.eu teikiamas paslaugas, vykdomą prekybą , prekių pristatymą ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  5. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo leidimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, atitinkamai pakeisdamas nuostatas (t.y. nuimdamas pažymėjimą/varnelę ) savo elektroninėje paskyroje.
  6. Pirkėjas, užsiprenumeravęs naujienlaiškio gavimą el. paštu ir nepageidaujantis, kad jam būtų siunčiama informacija, turi teisę atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos el. paštu gautame naujienlaiškyje paspaudęs nuorodą „atsisakyti prenumeratos“.
  7. Pirkėjo asmens duomenys pradedami tvarkyti gavus Pirkėjo sutikimą dėl jo asmens ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo ir yra tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus po paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės paskyros. Suėjus domenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys kartu su jo pirkimo paskyra automatiškai yra naikinami (ištrinami) apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus.
  8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama pateikiant paklausimą el. paštu Pardavėjui nurodytais kontaktais ir tik tuomet, kai Pirkėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtina savo asmens tapatybę. Atsakymą Pardavėjas pateikia Pirkėjui el. paštu, kurį Pirkėjas nurodė kaip savo el. pašto adresą pirkimo paskyroje, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Neatlygintinai informacija duomenų subjektui teikiama ne mažiau kaip vieną kartą per metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neviršys duomenų teikimo sąnaudų.
  9. Jeigu Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatys, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir kreipsis į Pardavėją, Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patikrins asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir asmens prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdama sunaikins neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdys tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
  10. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis internetinės parduotuvės testai.eu administravimo tikslais. Tokiu atveju panaikinama Pirkėjo pirkimo paskyra ir jis netenka galimybės įsigyti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje testai.eu. Asmuo įsigyti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje testai.eu gali tik prisiregistravęs iš naujo.
 11. Skundų nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarka bei baigiamosios nuostatos
  1. Pirkėjas bet kokius nusiskundimus, paklausimus ir/ar pranešimus siunčia el. paštu [email protected] arba kreipiasi telefonu Nr. +370 636 91428 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.&
  2. Atsakymas į pateiktą nusiskundimą/pranešimą pateikiamas Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas.
  3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi ar užsakymu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius; el. pašto adresas [email protected]; telefonas (8 5) 262 67 60.